Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 4

informuje, że z dniem 01.01.2022r. ulegnie zmianie cena obowiązywania

dotychczasowego świadczenia usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych

samochodem asenizacyjnym.

Koszt usługi za dojazd 5,67 zł/km (brutto),

pompowanie plus zrzut 11,88 zł/m3 (brutto).

Przyjmowanie zleceń na wykonanie usługi tel. 89 762 64 01 w.35

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

informuje, że przyjmuje odpady budowlane

(gruz, beton z rozbiórek i remontów, gruz ceglany).

Odpady będą przyjmowane po osobistym bądź telefonicznym zgłoszeniu

pod numerami telefonów:   89 762 64 01 wew. 35.,  600 023 533.

Opady nie mogą zawierać elementów ceramiki (płytki, umywalki), styropianu, foli, karton-gips, 

tektury budowlanej i innych odpadów budowlanych.

 

Odpady będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu 700-1500 .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w powiecie bartoszyckim

związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o

bezpieczeństwo państwa i pracowników Zakładu Budżetowego

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

informujemy,

że interesanci obsługiwani będą pojedyńczo.

Prosimy o zachowanie zaleceń instytucji odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo sanitarne tzn. zakładanie maseczek ochronnych

oraz dezynfekcję rąk. Osoby nieprzestrzegające zaleceń nie będą obsługiwane.

Podkategorie

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przykładowej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP