Ogłoszenia

ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Regulamin organizacyjny Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach Udostępniony przez: zbgkim Odsłon: 2376
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Udostępniony przez: Daniel Przybyłek Odsłon: 31221
Protokół z publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż składników majątku ruchomego - spalonej - używanej koparko - ładowarki JCB4CX ECO Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 767
INFORMACJE OGÓLNE Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 13803
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 388
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZBGKIM GMINY BARTOSZYCE Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 481
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Udostępniony przez: Daniel Przybyłek Odsłon: 758
Obwieszczenie Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 516
Sprawozdanie finansowe 2020 Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 328
KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Udostępniony przez: Joanna Kubczyk Odsłon: 316

Podkategorie

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przykładowej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Przykładowej Instytucji.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.