OGŁOSZENIE

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 4

informuje, że z dniem 01.01.2022r. ulegnie zmianie cena obowiązywania

dotychczasowego świadczenia usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych

samochodem asenizacyjnym.

Koszt usługi za dojazd 5,67 zł/km (brutto),

pompowanie plus zrzut 11,88 zł/m3 (brutto).

Przyjmowanie zleceń na wykonanie usługi tel. 89 762 64 01 w.35

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

informuje, że przyjmuje odpady budowlane

(gruz, beton z rozbiórek i remontów, gruz ceglany).

Odpady będą przyjmowane po osobistym bądź telefonicznym zgłoszeniu

pod numerami telefonów:   89 762 64 01 wew. 35.,  600 023 533.

Opady nie mogą zawierać elementów ceramiki (płytki, umywalki), styropianu, foli, karton-gips, 

tektury budowlanej i innych odpadów budowlanych.

 

Odpady będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu 700-1500 .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w powiecie bartoszyckim

związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o

bezpieczeństwo państwa i pracowników Zakładu Budżetowego

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

informujemy,

że interesanci obsługiwani będą pojedyńczo.

Prosimy o zachowanie zaleceń instytucji odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo sanitarne tzn. zakładanie maseczek ochronnych

oraz dezynfekcję rąk. Osoby nieprzestrzegające zaleceń nie będą obsługiwane.