Drukuj

KLAUZULA  INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy

w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych jest Pan Mateusz Szenbek oraz jego Zastępca  Pani Kinga Milczarek

            Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce , Sędławki 4, 11-200 Bartoszyce, reprezentowany przez - Dyrektora .
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych  Osobowych Pana Mateusza Szenbek oraz jego Zastępcę  Panią Kingę Milczarek, którzy reprezentują Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem konta poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, inkasentom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez Zakład na Pani/ Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  3. Pani/Pan ma prawo do:
  1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce zajmuje się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz obsługą komunalnej gospodarki mieszkaniowej  opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 16:04 Daniel Przybyłek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 16:41 Daniel Przybyłek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 16:44 Daniel Przybyłek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 grudzień 2019 08:32 Daniel Przybyłek